Türkiye bayrak EN bayrak

Fuar ve Etkinlik Lojistiği

fuar ve etkinlik lojistiği
Global ekonominin en önemli buluşma merkezi olan fuarlar, kongreler ve benzeri etkinlikler için katılımcı firmalarımıza özel ve butik çözümler sunarak, taşımanın başlangıcından fuar alanındaki ithalat ihracat gümrükleme prosedürlerine, fuar bitiminden yüklerin firmalarımıza teslimini sağlıyoruz.

• Kara, hava, deniz, intermodal ve gabari dışı taşımacılık hizmetleri ile fuar alanına zamanında teslimat
• TR ve yurtdışı ithalat ve ihracat gümrükleme çözümleri
• TR ve yurtdışı gümrüklü-gümrüksüz depolama olanakları
• Yurtiçi nakliye hizmetleri
• Nakliyeye konu tüm evraklarınızın, ilgili fuar ülkesinin dış ticaret ve gümrük mevzuatına uygunluğunun sağlanması
• Tüm dökümantasyon ve fuar prosedürü hakkında bilgilendirme/destek hizmetleri
• Fuar alanı lojistik hizmetleri; araç indirme, yükleme ve standınıza teslim hizmetleri, özel ekipman temini vs.
• Güncel yük takibi ve müşterilerimize sağlıklı ve hatasız bilgilendirme akışı
• All Risk sigorta hizmetleri
• Stand teslimatı sonrası, fuar süresince boş kap depolaması ve fuar bitimi boş kaplarınızın standınıza teslimatı
• Depolama, paketleme, etiketleme hizmetleri
• Gıda, yanıcı madde gibi spesifik ürünler için sertifika ve gerekli olabilecek diğer uygunluk belgeleri hakkında danışmanlık hizmetleri
• Fuar hizmetleri bitimini mütakip teşvik yazınızın hazırlanma prosedürü

Teşvik ve Destekler
Mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmaların katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğ” kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.

Marka tescili, kapasite raporu, referanslı ürünler, faaliyet belgeleri ve üretim raporları gibi katılım için önem taşıyan belge ve evraklara sahip olmanız durumunda süreç ve işleyiş daha hızlı ilerleyecektir.

Fuar teşvik ve kapsamlarını Ekonomi Bakanlığı ve ilgili ticaret odaları vasıtası ile takip edebilirsiniz.