Türkiye bayrak EN bayrak

Kontrat Lojistiği

kontrat lojistiği
Kontrat Lojistiği hizmetinde müşterilerimizle iş birliği yaparak ürünlerin hammaddeden son tüketiciye kadar olan hareketini sağlıyoruz. Tedarik sürecinin modellenmesi ve simülasyonu kısaca tasarlanması, mevcudun geliştirilmesi, depoların, araç parklarının ve aktarma merkezlerinin ayarlanmasını gerçekleştiriyoruz.

Başlıca Hizmetlerimiz;
• Ürünleri üretim noktasından alıp nakliye planının yapılması,
• Ürünlerin depolanması, stok takibi ve raporlama,
• Sonuç odaklı Bilgi Teknolojileri desteği,
• Envanter yönetimi,
• Ürünlerin en verimli şekilde sevk edilmesi,
• Farklı ürünlerin, pazarlarına, iş süreçlere ve lojistik yapılarına göre çözüm önerileri
• Son kullanma tarihi yönetimi ve seri/parti numaralarının takibi
• FIFO/LIFO gibi depolama ve depodan çıkarma tekniklerinin kullanılması,