Kalite Standartları

VERALOG çevreye, kalite yönetim sistemlerine, güvenlik standartlarına ve müşteri memnuniyetine azami önem göstermektedir.

ISO50001:2011: Enerji Yönetim Sistemini oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve sürekli geliştirmek için süreç yaklaşımını benimseyen, gereken şartların tanımlandığı ve bu şartların sağlandığının kanıtı olan belgelendirmedir. Enerji etkinliği ve kullanımının ölçülmesi, dokümante edilmesi, raporlanması, ekipman ve sistem satın alımları sırasında enerji performansına etki edebilecek personel ve süreçlerin tasarlanmasını içerir.

ISO 27001 : Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemini oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimseyen, gereken şartların tanımlandığı ve bu şartların sağlandığının kanıtı olan belgelendirmedir.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması sırasında yerine getirilmesi gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Tüm süreçlerimizin, duyuru, prosedür, yönetmelik vb. dokümanlarımızın kurumsal yapı ve ISO 9001 standartları kapsamında düzenli uygulanıp, takip, güncelleme ve kontrolünün yapıldığının kanıtı olan belgelendirmedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Belgesi: Faaliyetlerimizi sunarken yürüttüğümüz süreçlerde çevre konusunda düzenli standartlara uygun, duyarlı hareket ettiğimizi kayıtlarla, politikalarımızla, atık ayrıştırma sistemimizle vb. şekilde ortaya koyduğumuzun ölçülerek belgelendirildiği standart belgelendirmedir.

Tapa – A Sertifikası: En yüksek güvenlik standartlarını temsil eden A seviye TAPA sertifikası gelişmiş güvenlik sistemleri, güvenlik firması, kontrol mekanizmaları, dokümantasyon yönetimi ve takibiyle hizmet sunulduğunu tasdik eden belgelendirmedir.

HACCP : Gıda, gıda hammaddesi ve gıda ile temas eden tüm ürünlerin dış etkenler nedeniyle bozulma, kirlenme ve bulaşma gibi durumlara maruz kalmadan tüketiciye iletilmesi adına standartları içeren HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları)